Als christelijke studentenvereniging willen we er niet alleen zijn voor onze eigen leden. We hebben het verlangen in de stad en in de maatschappij zichtbaar er relevant te zijn. Enerzijds staat de studietijd in het teken van persoonlijke ontwikkeling en groei in geloof, maar tegelijkertijd gaat dit altijd samen met het in de praktijk uitleven van het evangelie.

In de statuten is het doel van de vereniging als volgt verwoord:

a) verdieping van het christelijke geloof, als verwoord in de grondslag, bij haar leden.
b) Het christelijke geloof, zoals vermeld in de grondslag, verbreiden en uitdragen.
c) Stimulering tot bezinning op de consequenties van het geloof, zoals vermeld in deĀ grondslag, voor het functioneren in studie en samenleving.

Een greep uit de dingen die we doen, onder meer vanuit de Zie (Zichtbaar In Ede) cie:

  • Prayer force/24/7 prayer
  • Student Alpha
  • Dien je Stad
  • Hart voor Veldhuizen
  • Kerstoutreach
  • Inspiratieavonden
  • Naar house: Evangelisatie op dansfeesten
  • Eenzame ouderen bezoeken

In de komende jaren willen we ons bezinnen op onze roeping als christelijke studentenvereniging. We zoeken steeds naar nieuwe wegen om anderen tot een zegen te zijn.

[fblike url=”http://www.alpha-ede.nl/zichtbaar-en-actief/” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]