Aanmelden

Wat fijn dat je donateur wilt worden om zo het bestaan van Ichthus Ede als karaktervormend fenomeen mogelijk te maken. Door jouw donatie kunnen wij meer activiteiten ontplooien. Zo kunnen we een vormende familie zijn voor onze leden en iets van Jezus liefde laten zien aan de wereld om ons heen.

Dit hebben we

van jou nodig