Het 41ste bestuur

 

Waarde bezoeker,

 

Wij zijn bestuur Van de Vendel, het 41ste bestuur van deze prachtige vereniging. Allemaal hebben wij onze eigen taak, maar wat we gemeen hebben is veel liefde en visie voor Ichthus.

Om deze visie handen en voeten te geven, hebben wij een beleid opgesteld voor het komende verenigingsjaar. Hierin staan een paar punten centraal:

 

– Verhoging: wij willen de God die ons de afgelopen 41 jaar heeft gedragen, danken en dat uitstralen. Hierbij past ons geestelijke jaarthema: Gods grootheid.

– Verbinding: als vereniging mogen we weer samenkomen na de door corona gedomineerde jaren. Hierin zoeken we weer naar verbinding met elkaar, op deze diepgang en veiligheid willen we focussen dit jaar.

– Verbreding: we willen dit jaar ook om ons heen kijken, en als vereniging een bijdrage leveren aan zowel de groei van onze leden als aan de maatschappij.

 

Gegroet door bestuur Van de Vendel, geconstitueerd als volgt:

 

Praeses – Bette
Abactis – Marlies
Quaestor – Oksana
Assessor Internus – Kim
Assessor Externus – Sander
Herus – Esra

Het algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging (die zich hier presenteert) maakt samen met zes andere leden en een bestuursadviseur deel uit van het algemeen bestuur. De andere leden van het algemeen bestuur functioneren als controle en klankbord voor het dagelijks bestuur. Samen nemen zij grote beslissingen voor de vereniging. 

Praeses

Bette van de Vendel

Mijn naam is Bette van de Vendel, 23 jaar oud, en met trots vervul ik dit academisch jaar de rol van Praeses binnen onze vereniging. Als Praeses draag ik de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Ichthus Ede. Ik leid met enthousiasme zowel de bestuursvergaderingen, als de algemene ledenvergaderingen. 

De taak van Praeses is een uitdagende taak waarin mijn leiderschapskwaliteiten volop tot ontwikkeling kunnen komen. Het behouden van overzicht binnen de vereniging en het begrijpen van de dynamiek in het bestuur zijn taken die essentieel zijn om ervoor te zorgen dat Ichthus Ede op rolletjes loopt. Mijn doel is ervoor te zorgen dat het bestuur en de vereniging soepel functioneren en dat ik, als Praeses, een toegankelijk aanspreekpunt ben voor mijn medebestuursleden.

Naast mijn toewijding aan Ichthus Ede, werk ik momenteel aan het afronden van mijn studie verpleegkunde en ben ik druk bezig met het schrijven van mijn scriptie. Daarnaast werk ik één dag in de week in de thuiszorg. Het is een druk, maar enerverend leven.

Ik kijk ernaar uit om samen met iedereen een succesvol jaar te creëren, onder de leiding van God.

Abactis

Marlies Boersema

Mijn naam is Marlies Boersema. Ik ben de Abactis van Ichthus Ede. Dit is een mooie Latijnse benaming voor Secretaris. Als Abactis ben ik verantwoordelijk voor allerlei administratieve taken als:

notuleren, post, ledenadministratie, etc., kortom: wat mij wekelijks bezighoudt is typen, typen nog wat typen;)

Quaestor

Oksana Shemeza

Hi, ik ben Oksana 🙂 

Dit jaar Quaestor van Ichthus Ede. Ook wel fiscus of penningmeester, maar Quaestor is toch wel de mooiste benaming als je het mij vraagt! Waar ik me dus dagelijks mee bezig houd is (je raadt het niet) geld!!

Naast mijn algemene bestuurstaken houdt het Quaestor-zijn in dat ik het financiële administratieve werk doe (declaraties, facturen en contributie droom ik over) en volledige verantwoordelijkheid heb over de financiën van de vereniging. Zo zijn mijn piekpunten in het jaar de begroting, halfjaarlijkse update en de eindafrekening. Mooie en belangrijke dingen waar ik me op mag storten!

Ik zit in het derde jaar van mijn studie communicatie, waarin ik een half tussenjaar heb genomen voor het bestuur. Ik vind het tof om Gods werken te zien door dit jaar heen. Als bestuur streven we ernaar om onze ogen gericht te houden op Jezus, want op onze eigen kracht en wijsheid zullen we het niet redden. Mooi om God in de leden terug te kunnen zien!

Fun fact; in mijn lijstje strengths staan positivisme, organisatievermogen en leergierigheid. Drie dingen die maken dat ik dit jaar als superleuk ervaar. Ik mocht het penningmeesterschap volledig leren en eigen maken, haal energie uit het leidinggeven en organiseren, heb heel veel plezier met mijn vijf bestuursgenootjes waar we veel lachen, gieren, brullen en het ontzettend naar ons zin hebben.

Wil je bijdragen aan onze mooie vereniging? Financiële steun en gebed zijn altijd welkom!

Assessor Internus

Kim van Loon

Hoi! Ik ben Kim en ik mag dit jaar Internus zijn. Als Internus ben ik veel aan het luisteren naar waar de vereniging staat en waar we heen kunnen groeien.
Dat doe ik in 1 op 1 gesprekjes, maar ook door een geestelijke lijn uit te zetten verenigingsbreed. Districtleiders, kringleiders en leden individueel kunnen mij aanspreken voor van-alles-en-nogwat!
Het is een mix van persoonlijke gesprekken, gesprekken over leiderschap en taken die leden binnen de vereniging uitoefenen. Het is ontzettend tof om op veel plekken Gods leiding te zien. We merken dat als wij vragen, God voorziet.
Ik merk dat de plekken waar Gods glorie het meest zichtbaar wordt, de plekken van openheid, gebrokenheid en kwetsbaarheid zijn. Daarom bid ik dat God ons als vereniging wil laten zien waar we staan, en ons veel kwetsbaarheid wil geven dit jaar. Als wij zien waar we staan en openstaan voor waar God ons heen wil, is er veel mogelijk!
Ik ben super dankbaar om te zien hoe God daarin bezig is. Bidt en denkt u met ons mee?

Externus

Sander Heutink

Hee allemaal, 

Mijn naam is Sander Heutink en dit jaar ben ik de Externus van Ichthus Ede. Ik ben verantwoordelijk voor het contact tussen Ichthus Ede en alles wat daarbuiten afspeelt. Denk hierbij aan contact met al onze partners, ons landelijk verenigingsverband (Ichthus Landelijk), IFES en de CHE. 

Daarnaast houd ik me bezig met allerlei andere bestuurstaken in de vereniging.
Ik ben 21 jaar en studeer, naast dat ik super druk ben met mijn bestuursfunctie, innovatieve bedrijfskunde en zit momenteel in mijn 4e jaar van de opleiding. Daarnaast vind ik het super leuk om lekker te borrelen, te sporten en om (af en toe iets te veel) lekker te gamen. Ik vind het supergaaf om iets terug te geven aan de vereniging die mij zoveel vriendschappen en leuke momenten heeft
gebracht. En om dat in de vorm van een superleuk bestuursjaar te doen met geweldige bestuursgenootjes is wat mij betreft 2 vliegen in een klap.

Herus

Esra van der Haagen

Hoi! 

Mijn naam is Esra van der Haagen, derdejaars lid van Ichthus Ede en ik vervul dit jaar de functie van Herus! Een super mooie kans om ervaring op te doen binnen een bestuur en daarnaast de vereniging te mogen dienen. Naast de algemene bestuurstaken ben ik als Herus voornamelijk verantwoordelijk voor de praktische zaken: het beheer van locaties waar we gebruik van maken, het reilen en zeilen op een algemene avond in de gaten houden en overzicht houden over het inventaris
van de vereniging. Hoewel we dankbaar zijn dat we met de vereniging op verschillende locaties terecht kunnen om onze avonden te organiseren, blijft het voor Ichthus Ede een droom om een eigen pand in bezit te hebben waar we activiteiten kunnen laten plaatsvinden. 

Als Herus is het dan ook mijn taak om te onderzoeken hoe we (toekomstige) huisvesting voor Ichthus Ede kunnen realiseren. Een leuke uitdaging, want daar komt ontzettend veel bij kijken. Sinds dit jaar hebben we opnieuw een pandcommissie opgestart, waarvan ik de commissieleiding op me heb genomen. Samen proberen we stappen te zetten richting het droompand voor Ichthus Ede. We hopen en bidden voor een eigen plekje voor de vereniging, indien de Vader dit voor ons voor ogen heeft en het leidt tot opbouw van Ichthus Ede. Want dat is waar we op mogen staan, het vertrouwen in de Allerhoogste God die ons zal voorzien in al wat wij nodig hebben. 

Dank voor uw betrokkenheid!